OFFSETUJEME CO₂


Jednotlivec, firma, úřad,... každý zanechává jinou uhlíkovou stopuChci
kompenzovat
svoji uhlíkovou
stopu
Spočítat uhlíkovou stopu
Podpora projektu jménem jiné osobyChci
blízkému
darovat
offset
Chci darovat offset
Dobrovolný příspěvek bez nutnosti znát uhlíkovou stopuChci
podpořit
vybraný offsetový
projekt
Výběr projektu

Co je uhlíková stopa a jak se počítá

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na Životní prostředí a zejména na klimatické změny. Uhlíková stopa je (obdobně jako ekologická stopa) nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. Měří množtví skleníkových plynů, které odpovídají určité aktivitě či výrobku. Uhlíkovou stopu je možné stanovit na různých úrovních - národní, městské, individuální, či na úrovni podniku a výrobku.

www.uhlikovastopa.cz

Spočítejte si svoji uhlíkovou stopu

Využijte naše kalkulátory, kde si můžete spočítat konkrétní uhlíkovou stopu.

Roční uhlíková stopa jednotlivceUhlíková stopa lidských činnostíStopa společenské akce / eventuUhlíková stopa firmy

Vaše uhlíková stopa:


Co jsou to offsetové projekty

Pro dílčí redukci emisí skleníkových plynů, které souvisí s činností podniku, nad rámec jejich snížení prostřednictvím vlastních aktivních opatření, je možné doplňkově využít externí kompenzaci emisí – tzv. offset, zajištěný obvykle realizací speciálního offsetového projektu. Typickou aktivitou, pro kterou firmy i další subjekty využívají tuto možnost redukce až úplné eliminace emisí, je manažerská nebo odborná konference, semináře nebo podobné akce. Vypočítanou uhlíkovou stopu konané akce, vyjádřenou velikostí emisí CO2, je možné snížit nebo eliminovat prostřednictvím podpory vybraného offsetového projektu v potřebném rozsahu. Tyto projekty obvykle mají širší doprovodný pozitivní dopad na komunitu nebo území, kterého se týkají – pomáhají tedy ostatním.

Podpořte offsetové projekty

Rozšíření stoletého stromořadí v obci Rybníky

Celkem CO2:144,0 t CO2
Kapacita projektu: 79 905 CZK
Zbývá k financování: 13 148 CZK
Cena za 1 tunu CO2:554,90 CZK/t CO2
Projekt je volný k financování.Kapacita projektu nestačí.

Výsadba dlouhověkých dřevin v české krajině

Celkem CO2:300,0 t CO2
Kapacita projektu: 135 000 CZK
Zbývá k financování: 119 474 CZK
Cena za 1 tunu CO2:450,00 CZK/t CO2
Projekt je volný k financování.Kapacita projektu nestačí.

Každý krok se počítá, má to smysl

realizované / finančně podpořené projekty

Dubová alej u obce Křenek

Celkem CO2:82,0 t CO2
Kapacita projektu: 38 329 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:467,43 CZK/t CO2
Projekt bude brzy realizován.

Stromořadí dubů na okraji Městce Králové

Celkem CO2:77,4 t CO2
Kapacita projektu: 31 715 CZK
Zbývá k financování: 1 CZK
Cena za 1 tunu CO2:409,74 CZK/t CO2
Projekt bude brzy realizován.

Ovocná stromořadí na Cimbálku – Obec Budiměřice

Celkem CO2:91,0 t CO2
Kapacita projektu: 31 956 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:351,16 CZK/t CO2
Projekt byl již realizován.

Vegetační odpočinková alej Rybníky – Obec Rybníky

Celkem CO2:33,0 t CO2
Kapacita projektu: 16 264 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:492,85 CZK/t CO2
Projekt byl již realizován.

Krajinotvorný ovocný sad Žlebouš – Obec Blížkovice

Celkem CO2:148,0 t CO2
Kapacita projektu: 54 629 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:369,11 CZK/t CO2
Projekt byl již realizován.

Školní stromy pro Nový Bor

Celkem CO2:6,0 t CO2
Kapacita projektu: 0 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:0,00 CZK/t CO2
Projekt byl již realizován.

CI2, o. p. s.

Jeronýmova 337/6
Rudná252 19
E-mail: info@ci2.co.cz
Tel.: +420 736 162 066

IČ: 26415585
DIČ: CZ26415585
obchodní podmínky
přijaté platby

Portál připraven s finanční podporou Ministerstva životního prostředí.
Obsah nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP