OFFSETUJEME CO₂


Liniová výsadba zeleně v městysu Všeruby

Liniová výsadba zeleně v městysu Všeruby

Celkem CO2:107,3 t CO2
Hodnota projektu:114 060 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:1 062,70 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu


Místo záměru projektu se nachází v Plzeňském kraji, v okrese Domažlice, v katastrálním území Všeruby u Kdyně, na parcelním čísle 1575 a 1592. Připravena je realizace liniové výsadby v úseku dlouhém 625 m pod vrchem Šibeničník. Pozemky jsou ve vlastnictví městyse Všeruby.

Sortiment navržených stromů bude kombinací původních krajových odrůd třešní, doplněný o dlouhověké stromy jako jsou lípy, javory a jeřáb. Celkem bude vysazeno 40 kusů stromů ve složení: třešeň 22 ks, lípa srdčitá 6 ks, javor mléč 6 ks, jeřáb břek 6 ks.

Dotčené pozemky jsou v současné době využívány k zemědělské činnosti. Navržené linie stromů rozdělí velké půdní bloky a zároveň propojí jednotlivé krajinotvorné prvky ÚSES. Výsadba pomůže čelit půdní erozi, přispěje k příjemnějšímu mikroklimatu, zvýší biodiverzitu, zlepší krajinný ráz lokality. Lidé budou moci využívat toto místo k aktivnímu odpočinku a relaxaci.

Investor: Městys Všeruby

Rok realizace: 2021

Doba trvání: 50 let

Poloha: 49° 20' 27.4999"N, 12° 58' 23.9131"E