OFFSETUJEME CO₂


Stará Lysá – jabloňová alej podél komunikace, komunitní výsadba

Stará Lysá – jabloňová alej podél komunikace, komunitní výsadba

Celkem CO2:40,5 t CO2
Hodnota projektu:59 400 CZK
Zbývá k financování: 59 400 CZK
Cena za 1 tunu CO2:1 466,67 CZK/t CO2
Projekt je volný k financování.Kapacita projektu nestačí.

Popis projektu


Projekt ve Staré Lysé navazuje na tradici lidového krajinářství a tvorby přírodě blízkého prostoru na okrajích obce. Při nedávné obnově byl založen sad z vysokokmenů ovocných stromů, který nyní bude rozšířen o jabloňovou alej podél silnice mezi Starou Lysou a Čihadly. Výsadba bude realizována na pozemcích s parcelním číslem 907/1 a 536, k. ú. Stará Lysá v okrese Nymburk, Středočeský kraj.

Celkem bude vysazeno 30 jabloní za pomoci místních dobrovolníků a pod dohledem odborníků z organizace Sázíme stromy, z. ú. Zeleň je navržena tak, aby efektivně snížila zatížení obce větrnou a vodní erozí z přilehlých polí (zelinářský kraj s prachovou ornicí). Nově ozeleněné okolí cesty nabídne drobné pohoštění jak pro pocestné, tak volně žijící živočichy.

Investor: Sázíme stromy, z. ú.

Rok realizace: 2022

Doba trvání: 50 let

Poloha: 50° 13' 38.6738"N, 14° 47' 56.6650"E