OFFSETUJEME CO₂


Retence vody v krajině. Obnovení polní cesty Všeruby - jírovcová alej, 2. etapa

Retence vody v krajině. Obnovení polní cesty Všeruby - jírovcová alej, 2. etapa

Celkem CO2:82,8 t CO2
Hodnota projektu:89 286 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:1 078,33 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu


Místo záměru projektu se nachází v Plzeňském kraji, v okrese Domažlice, v katastrálním území Všeruby u Kdyně, na parcelním čísle 1608. Nadmořská výška cca 425 m n. m. Pozemek ve vlastnictví městyse Všeruby je v současné době intenzivně využíván k zemědělské činnosti.

Navržené stromořadí naváže na výsadbu jírovců realizovanou v roce 2020, kdy bude na podzim 2021 dosazena druhá řada stromů, celkem 23 kusů jírovců. Vznikne tak oboustranná alej, která přispěje k obnovení historické polní cesty.

Vzniklá alej rozdělí půdní bloky a přispěje ke zlepšení retence vody v zemědělské půdě. Zabrání vznikající vodní i větrné půdní erozi i vysychání půdy, bude mít příznivý dopad na mikroklima, zvýší biodiverzitu, zlepší krajinný ráz lokality. Zároveň ji budou moci využívat lidé k rekreaci, odpočinku nebo k výuce.

Investor: Městys Všeruby

Rok realizace: 2021

Doba trvání: 70 let

Poloha: 49° 20' 52.7150"N, 12° 58' 25.6130"E