OFFSETUJEME CO₂


Výsadba ovocných stromů Milina, Drevníky

Výsadba ovocných stromů Milina, Drevníky

Celkem CO2:31,9 t CO2
Hodnota projektu:39 600 CZK
Zbývá k financování: 39 600 CZK
Cena za 1 tunu CO2:1 240,99 CZK/t CO2
Projekt je volný k financování.Kapacita projektu nestačí.

Popis projektu


Lokalita navrhované výsadby se nachází na území Středočeské pahorkatiny, ve Středním Povltaví, okres Příbram, Středočeský kraj. Jedná se o extravilán a katastrální území obce Slovanská Lhota, parcelní číslo 349. Dotčený pozemek je ve výlučném vlastnictví žadatele Obce Drevníky, všechny pozemky jsou veřejně přístupné, jedná se o pozemek, který je součástí příjezdové obecní komunikace. Krajnice je dostatečně široká pro úspěšné vysazení stromů. Celkem bude podél cesty vysazeno 20 stromů ve složení hrušeň 5 ks, slivoň 5 ks a jabloň 10 ks. Na výsadbě se budou podílet místní občané pod vedením odborného pracovníka.

Cílem výsadby je zachování veřejného prostoru a tradičního vzhledu obce ve Středním Povltaví, podpora biodiverzity a návrat ovocných stromů do krajiny.

Investor: Obec Drevníky

Rok realizace: 2022

Doba trvání: 50 let

Poloha: 49° 43' 45.0332"N, 14° 15' 29.1204"E