OFFSETUJEME CO₂


Výsadba krajinného prvku Rosovice - Sychrov

Výsadba krajinného prvku Rosovice - Sychrov

Celkem CO2:334,7 t CO2
Hodnota projektu:285 500 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:853,10 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu

Obec Rosovice připravila dva výsadbové projekty v extravilánu obce na pozemcích, které jsou veřejně přístupné. Na první lokalitě bude vysázena alej kolem polní cesty ze Sychrova k Novému rybníku (49.7602242N, 14.1287942E). Druhá lokalita je tzv. biocentrum Holšínek, která představuje obcí již započatou realizaci. Jedná se o údolnici o ploše 1,5 ha, jež byla vyjmuta z velkých půdních bloků, a bude sloužit jako biocentrum a spojnice mezi částí obce Rosovice a Holšiny (49.7548178N, 14.1008564E). Jedním z přírodě blízkých opatření bude výsadba stromů.

Obě lokality se nacházejí na obecních pozemcích katastrálního území obce Rosovice, konkrétně na pozemcích s parcelním číslem 1972, 269/46, 411/2 a 406/2, okres Příbram, Středočeský kraj. Celkem zde bude vysazeno 110 stromů, a to: javor babyka 3 ks, javor mléč 18 ks, javor klen 11 ks, jírovec maďal 14 ks, ořešák 3 ks, mišpule obecná 1 ks, morušovník bílý 1 ks, třešeň ptačí 6 ks, dub letní 5 ks, dub zimní 6 ks, vrba bílá 2 ks, lípa velkolistá 20 ks, jabloň 5 ks, slivoň 10 ks, třešeň 5 ks. Výsadba proběhne na podzim 2021 svépomocí za dozoru několika odborníků a ve spolupráci se místními občany a hasiči. Cílem projektu je propojení krajiny, zvýšení biodiverzity na lokální úrovni a protierozní funkce tohoto prvku.

Investor: Obec Rosovice

Rok realizace: 2021

Doba trvání: 60 let

Poloha: 49° 45' 36.8071"N, 14° 7' 43.6591"E