OFFSETUJEME CO₂


Lipová alej ve Sv. Janu p. Skalou - Sedlec

Lipová alej ve Sv. Janu p. Skalou - Sedlec

Celkem CO2:89,0 t CO2
Hodnota projektu:38 478 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:432,34 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Lokalita pro výsadbu

Území, kde dojde k  výsadbě, se nachází v části Sedlec obce Sv. Jan pod Skalou, okres Beroun. Stromy budou vysazeny na pozemcích 831/1, 831/4, 830/2 a 827/1. Lokalita je ohraničena potokem Loděnice, dětským hřištěm a veřejnou pozemní komunikací.

Samotná výsadba je směřována především kolem pěší zpevněné cesty od autobusové stanice, kolem turistického přístřešku, až ke kapli sv. Ivana. Celá cesta je dlouhá přibližně 99 m. Z první třetiny vede stromořadí na severní straně cesty až k přístřešku. Od turistického přístřešku ke kapli je stromořadí na obou stranách. Celkově se zde plánuje zasadit 16 stromů. Druhá lokalita leží v těsné blízkosti, mezi dětským a volejbalovým hřištěm, kde se budou sázet 3 stromy. Poslední místo se nachází přímo u Loděnického potoka, u lavičky.

Lokalita se nachází v rovinatém a travnatém údolí Loděnického potoka. To je obklopeno kopci a skalami pokrytých smíšeným lesem (z 80 % listnatý les). Plocha pro výsadbu leží ve výšce 240 m. n. m. Samotné území je prosluněné.

Specifikace výsadby

Podél zpevněné cesty se plánuje zasadit 16 sazenic lípy srdčité, která má svoji tradici v obci. Dále 3 jasany ztepilé v blízkosti dětského hřiště a u řeky 1 lípa.

Výsadba proběhla 28. října 2019. 

Fotografie z výsadby jsou umístěny na: https://www.zonerama.com/CI2ops/Album/5928048.

 

 

Investor: Obec Svatý Jan pod Skalou

Rok realizace: 2019

Doba trvání: 70 let

Poloha: 49° 58' 43.1400"N, 14° 8' 11.4000"E