OFFSETUJEME CO₂


Hrušňová alej v obci Beňov

Hrušňová alej v obci Beňov

Celkem CO2:86,7 t CO2
Hodnota projektu:78 460 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:905,27 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu


Ovocná alej bude vysázena v extravilánu obce Beňov, okres Přerov, Olomoucký kraj na obecním pozemku s parcelním číslem 853/1, k.ú. Beňov.

Vysazeno bude celkem 45 stromů staré odrůdy hrušní podél polní cesty spojující dva remízky. Výsadbou aleje vznikne nový prvek územního systému ekologické stability (ÚSES), který přispěje ke zlepšení ekologických funkcí krajiny a větší biodiverzitě lokality. Pozemek bude před výsadbou vyčištěn od 15ks starých trnek ve stáří 50 let a náletových keřů. Projekt bude realizován dodavatelsky ve spolupráci s pracovníky obce.

Investor: obec Beňov

Rok realizace: 2021

Doba trvání: 50 let

Poloha: 49° 24' 25.3631"N, 17° 30' 15.3299"E