OFFSETUJEME CO₂


Ozelenění polních cest a extravilánu obce Zruč - Senec

Ozelenění polních cest a extravilánu obce Zruč - Senec

Celkem CO2:241,2 t CO2
Hodnota projektu:263 500 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:1 092,27 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu


Výsadba stromů je plánována v extravilánu obce Zruč - Senec, okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj na pozemcích s parcelním číslem 33, 767/1, 767/2, 767/45, 767/69, 782/2, 783/126, 749/34, 749/2, 843, 827/35, k.ú. Zruč a Senec.

Celkem bude vysazeno 125 stromů, konkrétně v katastrálním území Zruč: jabloň 17 ks, slivoň švestka 15 ks, třešeň 8 ks, hrušeň 19 ks, ořešák 4 ks a v katastrálním území Senec: jabloň 12 ks, slivoň švestka 16 ks, třešeň 5 ks, hrušeň 12 ks, ořešák 17 ks. Část výsadby proběhne na podzim 2021, druhá část na jaře 2022. Ovocné stromy budou vysázeny podél polních cest v extravilánu obce a přispějí tak k větší biodiverzitě lokality, zlepšení mikroklimatu i krajinného rázu obce.

Investor: Obec Zruč - Senec

Rok realizace: 2021

Doba trvání: 50 let

Poloha: 49° 48' 2.2270"N, 13° 26' 11.8388"E