OFFSETUJEME CO₂


Podpora rozšíření tisu červeného - Fojtka

Podpora rozšíření tisu červeného - Fojtka

Celkem CO2:30,0 t CO2
Hodnota projektu:18 575 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:619,17 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu


Čmelák, společnost přátel přírody, je organizace, která se věnuje obnově krajiny převážně v Libereckém kraji. Jedním z dlouhodobých projektů je podpora rozšíření výskytu tisu červeného, který je v současné době na seznamu silně ohrožených druhů, a proto je na území České republiky zvláště chráněný. Tis červený, latinsky Taxus baccata, je původní dřevina českých lesů, má nádherné husté dřevo a někteří jedinci se dožívají 1 000 let i více. Výsadba tisu červeného probíhá postupně na vhodných lokalitách, které organizace Čmelák průběžně vyhledává.

Specifikace lokality a výsadby


Další lokalita vhodná k výsadbě tisu červeného se nachází u obce Fojtka v údolí stejnojmenného potoka na jižním okraji Jizerských hor, v CHKO Jizerské hory. Okolí obce je nejvýznamnější lokalitou tisu v celém Libereckém kraji. V okolních lesích i v intravilánu obce žije populace několika stovek tisů, kvůli vysokým stavům zvěře ale v podstatě nezmlazuje. Lokalita byla vytipována ve spolupráci s Lesy České republiky, které jsou vlastníkem pozemku. Hlavním kritériem pro výběr lokality výsadby byly stanovištní podmínky a lesní typ. Na lokalitu bude vysazeno 25 sazenic tisu ve sponu min. 4 metry, aby byl předpoklad pro zachování maxima sazenic až do dospělého věku. Výsadba proběhne na pozemku s parcelním číslem 1199/1, k.ú. Fojtka. Celková plocha výsadbového stanoviště bude okolo 600 m2. Výsadba bude z důvodu velké kamenitosti podloží ochráněna individuálními ochranami – oplůtky s dvěma roxory a svařovaným pletivem. Tak bude zajištěna trvanlivost ochrany před zvěří, jejímž okusem jinak tisy velmi trpí. Výsadba proběhne dodavatelsky v souladu se standardy AOPK. Následná péče bude zajištěna organizací Čmelák.

Investor: Spolek Čmelák

Rok realizace: 2021

Doba trvání: 100 let

Poloha: 50° 49' 4.3810"N, 15° 5' 20.5552"E