OFFSETUJEME CO₂


Krajinotvorný ovocný sad - Blížkovice

Krajinotvorný ovocný sad - Blížkovice

Celkem CO2:148,0 t CO2
Hodnota projektu:54 629 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:369,11 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Základní popis:

Na pozemcích ve vlastnictví Městyse Blížkovice byl na okraji sídla za účasti zástupců podporujících subjektů a místní komunity založen obecní sad z vybraných dlouhověkých ovocných vysokokmenů (zejména hrušní a třešní). Extenzivní sad společně se založeným bohatým, do budoucna hodnotným lučním společenstvem, podpoří ekologickou stabilitu krajiny a bude současně prostorem pro komunitní aktivity. V městysi byla současně veřejně propagována potřeba a přínosy aktivit pro prevenci a zmírnění klimatických změn i adaptace na jejich projevy a dopady. Odbornou spolupráci a dohled nad kvalitním růstem stromů a celé lokality zajišťuje odborný partner PAMĚŤ KRAJINY s.r.o. a odborníci z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Péči o offsetový projekt zajišťuje a jeho kompletní realizaci garantuje Městys Blížkovice.

Investor: SKANSKA, a.s., a několik drobných dárců

Rok realizace: 2016

Doba trvání: 80 let

Poloha: 49° 0' 1.0649"N, 15° 50' 24.8050"E