OFFSETUJEME CO₂


Obnova polní cesty Formanka v Lučicích

Obnova polní cesty Formanka v Lučicích

Celkem CO2:114,2 t CO2
Hodnota projektu:106 480 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:932,32 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu


Obec Lučice připravila projekt na obnovu polní cesty Formanka o délce 472 m, která povede přes pole v extravilánu obce. Podél jedné strany cesty bude vysázeno celkem 35 stromů, z toho 10 jabloní, 5 hrušní a 20 lip. Výsadba bude realizována na pozemku s parcelním číslem 269/22, k.ú. Lučice, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina svépomocí komunitním způsobem spolu s místními občany na podzim roku 2021. Následnou péči o vysazené stromy zajistí obec Lučice.

Investor: Obec Lučice

Rok realizace: 2021

Doba trvání: 70 let

Poloha: 49° 39' 54.1123"N, 15° 29' 37.9288"E