OFFSETUJEME CO₂


Výsadba tisů pro zámek Brandýs nad Orlicí

Výsadba tisů pro zámek Brandýs nad Orlicí

Celkem CO2:207,9 t CO2
Hodnota projektu:124 545 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:599,06 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu


Organizace Sázíme stromy, z.ú. připravila projekt Výsadba tisů pro zámek Brandýs nad Orlicí, v rámci kterého vysadí 210 sazenic tisu červeného, který patří mezi silně ohrožené druhy a je tedy přísně chráněný. Součástí projektu bude výsadba 151 kusů keře tisu prostředního. Výsadba bude realizována na pozemku s parcelním číslem 7/1, k.ú. Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj. Projekt podpoří obnovu tisu červeného v České republice a zároveň pomůže ke zvýšení biodiverzity místa.

Výsadba proběhne na podzim roku 2021 svépomocí za přispění občanů z okolí a pod odborným dohledem vyškolených pracovníků organizace Sázíme stromy, z.ú.

Investor: Sázíme stromy, z.ú.

Rok realizace: 2021

Doba trvání: 100 let

Poloha: 49° 59' 59.9302"N, 16° 17' 19.6721"E