OFFSETUJEME CO₂


Líteň - Měňanská jabloňová alej, II. etapa

Líteň - Měňanská jabloňová alej, II. etapa

Celkem CO2:103,5 t CO2
Hodnota projektu:75 900 CZK
Zbývá k financování: 75 900 CZK
Cena za 1 tunu CO2:733,33 CZK/t CO2
Projekt je volný k financování.Kapacita projektu nestačí.

Popis projektu


Obec Liteň započala před 3 lety výsadbu alejí podél cest a silnic spojující sousední vesnice. Měňanská alej je jednou z nich. Na jaře 2022 se zde vysadilo s místními dobrovolníky 41 ořešáků královských a 5 lísek obecných. Zbývá ještě prostor pro 30 stromů a 50 keřů, které se vysadí na podzim 2022. Konkrétně bude vysazeno 30 jabloní a 50 lísek obecných na obecním pozemku podél silnice směrem na Měňany. Pozemky se nacházejí v katastrálním území Líteň, parcelní číslo 18/1, 609/3, 610/7 v okrese Beroun, Středočeský kraj.

Výsadba proběhne za pomoci místních dobrovolníků a pod odborným dohledem pracovníků organizace Sázíme stromy, z. ú. Projekt přispěje ke zlepšení krajinného rázu a zvýšení biodiverzity.

Investor: Sázíme stromy, z. ú.

Rok realizace: 2022

Doba trvání: 70 let

Poloha: 49° 54' 23.7110"N, 14° 8' 34.5581"E