OFFSETUJEME CO₂


Ovocná alej v obcích Přestavlky a Chleny, II. etapa

Ovocná alej v obcích Přestavlky a Chleny, II. etapa

Celkem CO2:292,0 t CO2
Hodnota projektu:312 400 CZK
Zbývá k financování: 312 400 CZK
Cena za 1 tunu CO2:1 069,94 CZK/t CO2
Projekt je volný k financování.Kapacita projektu nestačí.

Popis projektu


Rozsáhlá ovocná alej bude vysazena podél cesty z obce Chleny do Borovnice na pozemcích s parcelním číslem 189, 187, 182/6, 902/6, k. ú. Chleny a dále na pozemcích s parcelním číslem 3481 a 3499, k. ú. Borovnice u Potštejna. Lokalita se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji.

Celkem zde bude vysazeno 157 stromů, z toho 2 ks lípy, 28 ks slivoní, 32 ks jabloní, 55 ks hrušní a 40 ks třešní, které doplní a propojí stávající starší výsadbu. Projekt přispěje ke zvýšení biodiverzity, zlepšení mikroklimatu a krajinného rázu na této lokalitě. Výsadba proběhne na podzim 2022 za pomoci místních občanů a pod odborným dohledem pracovníků organizace Sázíme stromy, z.ú.

Investor: Sázíme stromy, z. ú.

Rok realizace: 2022

Doba trvání: 50 let

Poloha: 50° 4' 18.4282"N, 16° 14' 47.4680"E