OFFSETUJEME CO₂


Ovocná alej ke třem lipkám II., Domašov u Šternberka

Ovocná alej ke třem lipkám II., Domašov u Šternberka

Celkem CO2:85,1 t CO2
Hodnota projektu:118 800 CZK
Zbývá k financování: 118 800 CZK
Cena za 1 tunu CO2:1 396,83 CZK/t CO2
Projekt je volný k financování.Kapacita projektu nestačí.

Popis projektu


Ovocná alej bude vysázena podél cyklostezky č. 6129 z Domašova u Šternberka směrem k Vlčí hoře. Tato lokalita se nachází na pozemku s parcelním číslem 1333/1, k. ú. Domašov u Šternberka v okrese Olomouc, Olomoucký kraj. Celkem zde bude vysazeno 60 stromů z toho 30 ks jabloně a 30 ks slivoně. Výsadba proběhne na etapy, první část na podzim 2022 a druhá část na jaře 2023 za pomoci místních občanů a pod odborným dozorem organizace Sázíme stromy, z. ú. Stromy pomůžou ke zvýšení biodiverzity i zpříjemnění cesty po cyklostezce.

Investor: Sázíme stromy, z. ú.

Rok realizace: 2022

Doba trvání: 50 let

Poloha: 49° 42' 4.8409"N, 17° 19' 49.6801"E