OFFSETUJEME CO₂


Revitalizace zeleně v obci Zděchov

Revitalizace zeleně v obci Zděchov

Celkem CO2:221,4 t CO2
Hodnota projektu:262 839 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:1 187,38 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu


Projekt revitalizace zeleně v obci Zděchov, v okrese Vsetín, Zlínský kraj, povede k obnově několika lokalit sídelní zeleně v obci vycházející ze zpracované Studie sídelní zeleně (Lorenzová, 2019). Lokality budou doplněny dřevinami a zároveň dojde k úpravě druhového složení.

Stromy budou vysázeny v katastrálním území Zděchov na pozemcích s parcelním číslem 1029, 1115/1, 1117, 1125, 4718/1, 4720, 4801/1, 4801/3, 4801/6, 4801/7, 4801/8, 1390/48, 4791, 25/2, 4802/11 a 44/1. Celkem bude v rámci projektu vysazeno 92 stromů ve složení javor babyka 13 ks, javor mléč 8 ks, javor mléč ´Emerald Queen´ 5 ks, javor klen 3 ks, olše lepkavá 1 ks, jeřáb ptačí 5 ks, jeřáb břek 1 ks, lípa srdčitá 8 ks, lípa velkolistá 7 ks, buk lesní 4 ks, střemcha obecná 3 ks, borovice lesní 10 ks, bříza bělokorá 6 ks, habr obecný 1 ks, slivoň švestka ´Čačanská Rodná´ 9 ks, třešeň Kordia 1 ks, jabloň 6 ks, hrušeň 1 ks.

Výsadbou nových dřevin dojde k vytvoření mozaiky různorodých životních podmínek pro odlišné skupiny živočichů a dojde k podpoře biodiverzity v obci Zděchov. Zastíněním zpevněných ploch budoucími korunami stromů dojde ke zlepšení mikroklimatu a zadržování vody.

Projekt bude realizován na podzim 2021 dodavatelsky.

Investor: Obec Zděchov

Rok realizace: 2021

Doba trvání: 70 let

Poloha: 49° 15' 39.4319"N, 18° 4' 35.3071"E