OFFSETUJEME CO₂


Život zpátky do polí – alej Bělá „U tří kamenů“

Život zpátky do polí – alej Bělá „U tří kamenů“

Celkem CO2:79,4 t CO2
Hodnota projektu:66 510 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:837,94 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu


Spolek ZAzemí, z. s. z Turnova, který se věnuje projektům podporujícím ochranu přírody a krajiny, připravil projekt na výsadbu ovocné aleje u obce Bělá u Mírové pod Kozákovem, okres Semily, Liberecký kraj. Alej protne pole v extravilánu obce a pomůže tak k obnově původní obecní polní cesty. Parcelní číslo pozemku, kde k výsadbě dojde je 2171, k.ú. Bělá u Turnova. Po obou stranách cesty bude vysázeno celkem 40 stromů, konkrétně višeň 5 ks, jabloň 6 ks, hrušeň 6 ks, hrušeň polnička 5 ks, švestka 6 ks, třešeň 6 ks a ořech 6 ks. Projekt přispěje ke zvýšení biodiverzity a zlepšení krajinného rázu lokality.

Výsadba proběhne na podzim roku 2021 svépomocí za přispění občanů obce Bělá a pracovníků spolku ZAzemí, kteří také zajistí následnou péči o stromy.

Investor: ZAzemí, z. s.

Rok realizace: 2021

Doba trvání: 50 let

Poloha: 50° 35' 50.3279"N, 15° 10' 58.7600"E