OFFSETUJEME CO₂


Liniová výsadba ve Všerubech 2 - lokalita Nová komunikace

Liniová výsadba ve Všerubech 2 - lokalita Nová komunikace

Celkem CO2:141,4 t CO2
Hodnota projektu:218 960 CZK
Zbývá k financování: 218 960 CZK
Cena za 1 tunu CO2:1 548,07 CZK/t CO2
Projekt je volný k financování.Kapacita projektu nestačí.

Popis projektu

Místo záměru projektu se nachází v Plzeňském kraji, v okrese Domažlice, v katastrálním území Studánky u Všerub, na parcelním čísle 478. Na lokalitě bude realizovaná liniová výsadba. Sortiment navržených listnatých stromů bude kombinací dlouhověkých, kosterních a původních dřevin v následujícím složení: dub letní (Quercus robur) 10 ks, lípa srdčitá (Tilia cordata) 13 ks, javor mléč (Acer platanoides) 13 ks. Úsek je dlouhý cca 800 m a část povede přes obec Studánky.

Nová výsadba bude součástí nově vznikajícího biokoridoru a podpoří místní biodiverzitu, mikroklima i lepší krajinný ráz. Výsadba proběhne na podzim 2022 pod dohledem místní organizace a městyse Všeruby.

Investor: městys Všeruby

Rok realizace: 2022

Doba trvání: 70 let

Poloha: 49° 21' 47.6600"N, 12° 59' 40.3879"E