OFFSETUJEME CO₂


Nová alej starých odrůd ovocných stromů v obci Drahelčice

Nová alej starých odrůd ovocných stromů v obci Drahelčice

Celkem CO2:63,6 t CO2
Hodnota projektu:44 770 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:704,04 CZK/t CO2
Projekt bude brzy realizován.

Popis projektu


Výsadba nové aleje starých odrůd ovocných stromů bude vysázena podél polní cesty vedoucí z obce Drahelčice k silnici Dušnická vedoucí do Rudné a další část podél technické památky bývalého tělesa Kladensko-nučické dráhy. Lokality se nachází na pozemcích s parcelním číslem 91/1, 144/1, 814, 895, katastrální území Drahelčice, okres Praha-západ, Středočeský kraj.

Celkem zde bude vysázeno 40 stromů, z toho 25 jabloní, 10 hrušní a 5 třešní. Výsadba proběhne na podzim 2022 svépomocí ve spolupráci místních občanů a obce pod odborným dozorem. Obec zároveň zajistí i následnou péči. Nová alej přispěje ke zvýšení biodiverzity a zlepšení krajinného rázu této lokality.

Investor: Obec Drahelčice

Rok realizace: 2022

Doba trvání: 50 let

Poloha: 50° 2' 5.9489"N, 14° 12' 9.4219"E