OFFSETUJEME CO₂


Podpora rozšíření tisu červeného - Ruprechtice

Podpora rozšíření tisu červeného - Ruprechtice

Celkem CO2:30,0 t CO2
Hodnota projektu:29 475 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:982,50 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu


Čmelák, společnost přátel přírody, je organizace, která se věnuje obnově krajiny převážně v Libereckém kraji. Jedním z projektů je podpora rozšíření výskytu tisu červeného, který je v současné době na seznamu silně ohrožených druhů, a proto je na území České republiky zvláště chráněný. Tis červený, latinsky Taxus baccata, je původní dřevina českých lesů, má nádherné husté dřevo a někteří jedinci se dožívají 1 000 let i více.

Specifikace výsadby


Celkem bude v rámci programu Offsetujeme CO2 vysazeno 25 sazenic v okrajové části Jizerských hor mimo CHKO, na SZ svazích Žulového vrchu, na pozemku s parcelním číslem 2240/2, k.ú. Ruprechtice. Celková plocha výsadbového stanoviště bude okolo 600 m2. Výsadba proběhne v souladu se standardy AOPK. Následná péče bude zajištěna organizací Čmelák.

Investor: Organizace Čmelák

Rok realizace: 2020

Doba trvání: 100 let

Poloha: 50° 47' 36.0049"N, 15° 5' 37.9630"E