OFFSETUJEME CO₂


Lipová alej k lesu Holička, Městec Králové

Lipová alej k lesu Holička, Městec Králové

Celkem CO2:133,0 t CO2
Hodnota projektu:85 309 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:641,42 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis lokality / území

Řešené území pro výsadbu aleje se nachází na parcele číslo 3845 v extravilánu jižní části obce Městec Králové v okrese Nymburk ve Středočeském kraji. Lokalitu tvoří přibližně 12 m široký travnatý pás podél 800 m dlouhé polní cesty s občasnými řadami vzrostlých keřů a ovocných dřevin.

Smyslem realizace v této jižní rozvojové lokalitě obce je zvýšit biodiverzitu, pozitivně ovlivnit mikroklima, zadržovat vodu v území. Zároveň vznikne vegetační bariéra s ochrannou funkcí proti prachu a větrné erozi, která také pomůže ke snížení hluku a zmírnění zápachu z nedaleké drůbežárny a kompostárny. Vysázená zeleň bude veřejně přístupná a povede ke zlepšení kvality života lidí v extravilánu obce.

Specifikace výsadby

Pro novou výsadbu byly vybrány dlouhověké dřeviny na základě potenciální přirozené vegetace, aby byly schopny odolávat suššímu klimatu zdejšího prostředí. Celkem bude vysázeno 39 kusů stromů, z toho 19 kusů javorů mléčných (Acer platanoides), 10 kusů lip srdčitých (Tilia cordata) a 10 kusů lip velkolistých (Tilia platyphylla). Vznikne stromořadí javorů a lip po jedné a zčásti i po druhé straně cesty, které doplní stávající vzrostlé i přestárlé dřeviny. Stromy budou vysázeny s dvaceti metrovým rozestupem, kvůli dostatečnému prostoru pro jejich budoucí růst. Celá výsadba se uskuteční svépomocí komunity obce.

Investor: Město Městec Králové

Rok realizace: podzim 2020

Doba trvání: 70 let

Investor: Město Městec Králové

Rok realizace: 2020

Doba trvání: 70 let

Poloha: 50° 6' 57.2400"N, 15° 10' 26.8500"E