OFFSETUJEME CO₂


Liniová výsadba ve Všerubech 1 - od obce Studánky k lesu

Liniová výsadba ve Všerubech 1 - od obce Studánky k lesu

Celkem CO2:134,1 t CO2
Hodnota projektu:203 021 CZK
Zbývá k financování: 195 708 CZK
Cena za 1 tunu CO2:1 513,83 CZK/t CO2
Projekt je volný k financování.Kapacita projektu nestačí.

Popis projektu


Místo záměru projektu se nachází v Plzeňském kraji, v okrese Domažlice, v katastrálním území Studánky u Všerub, na parcelním čísle 478, případně 436. Na zmíněných pozemcích bude realizována liniová výsadba. Sortiment navržených dřevin bude kombinací stromů s původním zastoupením v naší zemi, konkrétně se jedná o dub letní (Quercus robur) v počtu 20 kusů a javor klen (Acer pseudoplatanus) o 12 kusech. Úsek je dlouhý cca 380 m a propojí obec Studánky s lesem.

Nyní je lokalita téměř prostá dřevin. Novou výsadbou dlouhověkých dřevin se podpoří tvorba nově vznikajícího ekotonu (přechod mezi polem a lesem). Ekoton podpoří místní biodiverzitu, mikroklima i lepší krajinný ráz. Výsadba proběhne na podzim 2022 pod dohledem místní organizace a městyse Všeruby.

Investor: městys Všeruby

Rok realizace: 2022

Doba trvání: 70 let

Poloha: 49° 21' 38.7551"N, 12° 59' 11.3431"E