OFFSETUJEME CO₂


Obnova třešňového sadu z roku 1934 v Honbici

Obnova třešňového sadu z roku 1934 v Honbici

Celkem CO2:56,7 t CO2
Hodnota projektu:45 150 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:797,00 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu

Výsadba bude realizována v obci Honbice, okres Chrudim, Pardubický kraj na pozemcích s parcelním číslem 185/3, 9/2, k.ú. Libanice a 161/5, k.ú. Honbice.

V rámci projektu bude vysazeno celkem 30 stromů, konkrétně třešeň 15 ks, višeň 5 ks, jabloň 5 ks, hrušeň 5 ks. Výsadba přispěje k obnovení ovocného sadu, který zde byl vysázen v roce 1934. Na místě se z ekologických důvodů ponechá část proschlých stromů a keřů.

Projekt připravila organizace Sázíme stromy, z. ú. společně s obcí Honbice. Výsadbu budou realizovat vyškolení koordinátoři Sázíme stromy, z. ú. ve spolupráci s obyvateli obce, případně dárci příspěvků na offsetové projekty.

Investor: Sázíme stromy, z. ú.

Rok realizace: 2021

Doba trvání: 50 let

Poloha: 49° 55' 52.2361"N, 15° 53' 12.3479"E