OFFSETUJEME CO₂


Ovocná alej v Brtnici Přísece – II. etapa

Ovocná alej v Brtnici Přísece – II. etapa

Celkem CO2:28,3 t CO2
Hodnota projektu:19 350 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:684,96 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu


Na jaře tohoto roku proběhla výsadba ovocné aleje podél silnice III. třídy 4053 z Příseky do Jihlavy na pozemku s parcelním číslem 458/106, k.ú. Příseka, okres Jihlava, Kraj Vysočina. Výsadba bude pokračovat rozšířením aleje na podzim 2021 v rámci druhé etapy, kdy bude na stejném pozemku vysazeno dalších 15 ovocných stromů. Konkrétně se bude sázet 4 ks třešně, 2 ks jabloně, 1 ks hrušně, 5 ks švestky a 3 ks ryngle.

Výsadbu zajišťuje organizace Sázíme stromy, z. ú., sázet budou její zkušení zaměstnanci, obyvatelé obce a další dobrovolníci. O stromy pak budou následně pečovat. Projekt přispěje ke zlepšení životního prostředí a krajinného rázu obce.

Investor: Sázíme stromy, z. ú.

Rok realizace: 2021

Doba trvání: 50 let

Poloha: 49° 20' 40.1190"N, 15° 38' 25.7881"E