OFFSETUJEME CO₂


Krajinotvorný sad a ovocná alej nad Tvarožnou Lhotou - Tvarožná Lhota

Krajinotvorný sad a ovocná alej nad Tvarožnou Lhotou - Tvarožná Lhota

Celkem CO2:131,1 t CO2
Hodnota projektu:107 250 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:817,95 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis lokality


V rámci projektu je realizována výsadba na dvou lokalitách na území obce Tvarožná Lhota v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji. Jedná se o výsadbu ovocné aleje u místní silnice vedoucí do Bílých Karpat a obnovu historického pastevního sadu z 19. století. Obě plochy leží v CHKO Bílé Karpaty.

Řešené území pro výsadbu aleje se nachází na parcele číslo 3554/6 ve volné krajině jižní části obce Tvarožná Lhota podél silnice na rekreační oblast Lučina. Lokalitu tvoří přibližně 6 m široký travnatý pás délky 1200 m podél silnice III. třídy, v úseku je rovněž několik stromů vysázených v 70. letech 20. století. Druhá plocha je nedaleko na p. č. 2813/1, která historicky bývala pastevním sadem, dnes je pastvinou, která se postupně dosazuje dlouhověkými stromy.

Smyslem realizace výsadeb je zvýšit biodiverzitu, pozitivně ovlivnit mikroklima, zadržovat vodu v území. Zároveň vznikne u silnice vegetační bariéra s ochrannou funkcí proti prachu a větrné erozi, která také pomůže ke snížení hluku a prachu z automobilové dopravy. Vysázená zeleň bude veřejně přístupná a povede ke zlepšení kvality života lidí v extravilánu obce.


Specifikace výsadby


Pro novou výsadbu byly vybrány dlouhověké ovocné dřeviny typické pro tyto ovocné výsadby v jižní části Bílých Karpat, aby byly schopny odolávat suššímu klimatu zdejšího prostředí. Celkem bude vysazeno 65 dlouhověkých stromů: třešeň ptačí variety – 30 ks, jeřáb oskeruše variety – 17 ks, jeřáb břek 5 ks, ořešák královský 5 ks, moruše bílá 3 ks, dub zimní 5 ks.

Výsadba proběhne svépomocí za účasti dobrovolníků, členů spolku INEX SDA Bílé Karpaty p.s. a lidí z komunity obce pod vedením odborného dozoru.

Investor: INEX SDA Bílé Karpaty p.s.

Rok realizace: 2021

Doba trvání: 50 let

Poloha: 48° 52' 0.2950"N, 17° 22' 24.5230"E