OFFSETUJEME CO₂


Výsadba stromů v ukrajinské obci Kholmets

Výsadba stromů v ukrajinské obci Kholmets

Celkem CO2:47,0 t CO2
Hodnota projektu:28 600 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:609,16 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu


Podpořte Ukrajinu i z jiného úhlu a kompenzujte přitom svou uhlíkovou stopu. Za současné situace si pochopitelně tamější obce nemůžou dovolit financovat výsadbu stromů. Proto bychom rádi nabídli k podpoře offsetový výsadbový projekt v obci Kholmets v Užhorodském rajónu Zakarpatské oblasti na západní Ukrajině.

Obec by ráda vysadila 28 stromů, které by zpříjemnily prostředí obce a zároveň pomohly chránit klima. Výsadba proběhne na třech lokalitách. První lokalitou je pozemek Kholmetské základní školy, jejíž zahradu zpestří celkem 14 stromů, dalších 8 stromů poroste na pozemku obecního úřadu a posledních 6 stromů bude stínit na místním hřbitově. Místní agronom pro tyto lokality zvolil 10 jedlí, 12 sakur a 6 lip. Výsadba proběhne pod odborným dohledem místního agronoma na jaře roku 2023 svépomocí v rámci dobrovolné obecní brigády. Místní lidé se na tuto společnou akci již velmi těší a o stromy budou pečovat i v následujících letech.

V rámci programu OFFSETUJEME CO2 je projekt na Ukrajině prvním zahraničním projektem. Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní projekt a stromy budou vysazeny v intravilánu obce, bylo vypočítané množství uhlíku pohlceného uvedenými stromy poníženo o 25 %. Tím také narostla uhlíková rezerva pro případ, že by se některá sazenice neujala a obec by neměla finance na její náhradu. Náhrada neujatých sazenic na náklady realizátora je totiž jednou z podmínek programu. I přes to jsou finanční náklady na realizaci projektu velmi přívětivé a jednotková cena za jednu tunu je na spodní hranici rozmezí projektů programu OFFSETUJEME CO2. Zároveň v rámci tohoto speciálního projektu není po obci Kholmets vyžadována finanční spoluúčast.

Investor: Obec Kholmets, Ukrajina

Rok realizace: 2023

Doba trvání: 60 let

Poloha: 48° 31' 23.4142"N, 22° 22' 59.3519"E