OFFSETUJEME CO₂


Lipové stromořadí v Hrochově Týnci, II. a III. etapa

Lipové stromořadí v Hrochově Týnci, II. a III. etapa

Celkem CO2:469,1 t CO2
Hodnota projektu:558 259 CZK
Zbývá k financování: 436 075 CZK
Cena za 1 tunu CO2:1 190,17 CZK/t CO2
Projekt je volný k financování.Kapacita projektu nestačí.

Popis projektu

Město Hrochův Týnec navazuje tímto offsetovým projektem na předchozí výsadbu 24 líp srdčitých (jaro 2021).

V předloženém projektu budou vysázeny opět lípy srdčité, a to konkrétně 106 kusů (103 v rámci offsetových projektu programu). Území vybrané k výsadbě lipového stromořadí se nachází na rozhraní intravilánu a extravilánu na západním okraji města Hrochův Týnec, na pozemku s parcelním číslem 1977, k.ú. Hrochův Týnec v okrese Chrudim v Pardubickém kraji.

Výsadba přispěje k omezení prašnosti a hlučnosti v obydlené části města z frekventované silnice třídy I/17 a přilehlých polí, dále pomůže k zadržení vody v území, přívětivějšímu mikroklimatu a zlepšení estetického vzhledu města. Výsadba bude přístupná veřejnosti a zlepší podmínky pro aktivní odpočinek či relaxaci daného území města.

Stromy budou vysázeny svépomocí občany města pod odborným dohledem projektanta, podle vypracovaného projektu. Následná péče bude probíhat v součinnosti občanů spolu se zaměstnanci údržby města Hrochův Týnec.

K vysázenému stromu si občané mohou zvolit pamětní cedulku.

Investor: Město Hrochův Týnec

Rok realizace: 2022

Doba trvání: 70 let

Poloha: 49° 57' 11.0891"N, 15° 54' 33.9264"E