OFFSETUJEME CO₂


PILOT - Agrolesnický systém hospodaření v Polních Chrčicích

PILOT - Agrolesnický systém hospodaření v Polních Chrčicích

Celkem CO2:293,9 t CO2
Hodnota projektu:110 286 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:375,31 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Pilotní agrolesnický projekt


Poprvé mezi offsetovými projekty, v rámci našeho programu Offsetujeme CO2, představujeme agrolesnický projekt. Agrolesnictví je způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, který kombinuje pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce na jednom pozemku. Podmínkou je, že složky agrolesnického systému (dřeviny, plodiny, zvířata případně jiné) jsou pěstovány, resp. chována s hospodářským a/nebo environmentálním záměrem (https://agrolesnictvi.cz/).

Popis projektu


Agrolesnický projekt v Polních Chrčicích bude tzv. silvoorebného typu, v rámci kterého se sází stromy na orné půdě v kombinaci s rostlinnou produkcí uvnitř půdních bloků či polí. Vzhledem k tomu, že agrolesnické projekty u nás v České republice teprve začínají, bude tento projekt zároveň i experimentální. Bude se sledovat množství zachyceného uhlíku v půdě, vliv stromů na zemědělské plodiny, probírka stromů ad.

Výsadba bude realizována na pozemcích s parcelním číslem 551 a 552, k. ú. Polní Chrčice v okrese Kolín, Středočeský kraj. Celkem zde bude vysazeno 182 lesních i ovocných stromů v následujícím složení: hrušeň obecná 8 ks, ořešák královský 6 ks, morušovník bílý 11 ks, dub 35 ks, hrušeň polnička 31 ks, javor babyka 26 ks, javor mléč 17 ks, jeřáb břek 20 ks, ořešák černý 28 ks a 28 ks keřů. Stromy budou vysazeny ve 4 liniích s rozestupem 24 m a mezitím v mezipásech bude probíhat klasické zemědělské hospodaření.

Po 15ti letech je nutné provést probírku stromů u 80ti ks. Dospělého až senescentního věku (50-80 let) se dožije 102 jedinců. Z tohoto důvodu bylo i množství CO2 zachyceného stromy poníženo o 50 %. Dřevo z pokácených stromů bude dále využito na výrobu nábytku, zahradnických a lesnických potřeb nebo jiných dřevěných výrobků.

Tento způsob hospodaření značně podporuje ukládání uhlíku do půdy. Stromy a travnatý pás přispějí ke zvýšení druhové rozmanitosti a ekologické stabilitě krajiny, zasakování vody a ochrání krajinu před větrnou erozí. 

Výsadba stromů se uskuteční v listopadu 2022 s pomocí agrolesnických nadšenců a místních občanů pod dozorem projektantky.

(Fotografie k projektu je ilustrační

Investor: Ing. Zuzana Špaková

Rok realizace: 2022

Doba trvání: 50 let

Poloha: 50° 6' 38.7364"N, 15° 16' 45.4735"E