OFFSETUJEME CO₂


Liniová výsadba ve Všerubech 3 - od Studánek k Brůdku

Liniová výsadba ve Všerubech 3 - od Studánek k Brůdku

Celkem CO2:141,4 t CO2
Hodnota projektu:217 263 CZK
Zbývá k financování: 217 263 CZK
Cena za 1 tunu CO2:1 536,07 CZK/t CO2
Projekt je volný k financování.Kapacita projektu nestačí.

Popis projektu

Místo záměru projektu se nachází v Plzeňském kraji, v okrese Domažlice, v katastrálním území Brůdek, na parcelním čísle 884. Realizována zde bude liniová výsadba dlouhověkých listnatých stromů v následujícím složení dřevin: dub letní (Quercus robur) 10 ks, lípa srdčitá (Tilia cordata) 13 ks, javor mléč (Acer platanoides) 13 ks. Výsadba proběhne podél nově vzniklé komunikace mezi obcemi Studánky – Brůdek v délce přibližně 850 m.

Dřeviny jsou voleny s ohledem na stanovištní podmínky tak, aby byla podpořena biodiverzita řešeného území. Výsadba bude součástí nově vznikajícího biokoridoru, který zároveň přispěje k příjemnějšímu mikroklimatu a krajinnému rázu. Výsadba proběhne na podzim 2022 pod dohledem místní organizace a městyse Všeruby.

Investor: městys Všeruby

Rok realizace: 2022

Doba trvání: 70 let

Poloha: 49° 21' 51.1200"N, 13° 0' 4.5349"E