OFFSETUJEME CO₂


Ovocné stromořadí podél cyklostezky u obce Krčmaň

Ovocné stromořadí podél cyklostezky u obce Krčmaň

Celkem CO2:98,3 t CO2
Hodnota projektu:118 800 CZK
Zbývá k financování: 118 800 CZK
Cena za 1 tunu CO2:1 208,79 CZK/t CO2

Popis projektu


Obec Krčmaň se nachází mezi Olomoucí a Přerovem v chmelařské oblasti okolo Tršic. Název obce je odvozený od pojmenování obyvatel krčmy. Původní název zůstal, i když se původně osamělá krčma rozrostla ve vesnici.

Výsadba ovocného stromořadí bude realizována podél cyklostezky vedoucí z obce Krčmaň do Majetína. Obec vykoupila pás pole, aby měly ovocné stromy dostatek prostoru. Ze strany Majetína již výsadba je, nyní zbývá stromořadí propojit. Výsadba proběhne na pozemcích s parcelním číslem 471, 510/113, 510/120, 515/127, k. ú. Krčmaň v okrese Olomouc v Olomouckém kraji. Celkem bude vysazeno 60 stromů, z toho 30 x hrušeň a 30 x jabloň.

Stromy přispějí k vyšší biodiverzitě a příjemně zastíní cyklostezku. Výsadba bude realizována na jaře a podzim 2023. Zúčastní se jí místní obyvatelé společně s odborníky z organizace Sázíme stromy, z. ú.

Investor: Sázíme stromy, z. ú.

Rok realizace: 2023

Poloha: 49° 30' 59.6761"N, 17° 20' 32.8045"E