OFFSETUJEME CO₂


Výsadba biokoridoru u obce Třeština

Výsadba biokoridoru u obce Třeština

Celkem CO2:273,0 t CO2
Hodnota projektu:200 750 CZK
Zbývá k financování: 200 750 CZK
Cena za 1 tunu CO2:735,43 CZK/t CO2

Popis projektu


V extravilánu severně od obce Třeština v okrese Šumperk, Olomoucký kraj, bude vysazen biokoridor, který propojí remízek se stromovou alejí podél cesty do Police. V rámci realizace biokoridoru bude vysazeno celkem 73 stromů, z toho 25 ks lípy srdčité, 30 ks dubu zimního a 18 ks javoru mléč. Výsadba proběhne na pozemcích s parcelním číslem 2425, 2647, k. ú. Třeština.

Biokoridor rozdělí rozlehlá pole, přispěje ke snížení větrné eroze a nárůstu biodiverzity. Výsadba bude realizována pod dohledem odborníků z organizace Sázíme stromy, z. ú. na jaře a podzim 2023.

Investor: Sázíme stromy, z. ú.

Rok realizace: 2023

Doba trvání: 70 let

Poloha: 49° 48' 23.5202"N, 16° 57' 58.3240"E