OFFSETUJEME CO₂


Pestrá výsadba stromů a keřů u obce Modrá

Pestrá výsadba stromů a keřů u obce Modrá

Celkem CO2:444,7 t CO2
Hodnota projektu:584 760 CZK
Zbývá k financování: 584 760 CZK
Cena za 1 tunu CO2:1 314,95 CZK/t CO2
Projekt je volný k financování.Kapacita projektu nestačí.

Popis projektu


Výsadba 170 stromů a 605 keřů bude realizována v obci Modrá na pozemku s parcelním číslem 1022, k. ú. Modrá v okrese Uherské Hradiště, Zlínský kraj. Výsadba je situována do míst, kde okolní archeologické nálezy dokazují sídla pradávných národů. Jsou zde četné nálezy kamenných předmětů z doby lovců mamutů, první kovové předměty a keramika z doby bronzové a železné.

Druhová skladba stromů bude velmi pestrá a díky tomu bude možné stromy využít v různých obdobích. Na této lokalitě budou vysazeny následující druhy stromů: javor babyka 25 ks, jeřáb oskeruše 25 ks, jeřáb ptačí 25 ks, moruše 10 ks, hrušeň 10 ks, třešeň ptačí 27 ks, dub zimní 15 ks, lípa srdčitá 15 ks, jabloň 10 ks, kaštanovník setý 8 ks a keře: svída krvavá 24 ks, dřín obecný 50 ks, líska 93 ks, ptačí zob obecný 50 ks, zimolez obecný 74 ks, brslen evropský 50 ks, hloh jednosemenný 50 ks, kalina tušalaj 16 ks, trnka obecná 98 ks, růže šípková 50 ks, bez černý 32 ks, klokoč zpeřený 18ks.

Projekt bude splňovat kritéria protierozních opatření a pomůže ke zvýšení biodiverzity. Realizace proběhne na podzim 2022 a jaře 2023 s pomocí místních obyvatel a pod dohledem odborných pracovníků organizace Sázíme stromy, z. ú.

Investor: Sázíme stromy, z. ú.

Rok realizace: 2022

Doba trvání: 60 let

Poloha: 49° 6' 46.9958"N, 17° 23' 57.2662"E