OFFSETUJEME CO₂


Výsadba remízku u obce Modrá

Výsadba remízku u obce Modrá

Celkem CO2:276,9 t CO2
Hodnota projektu:389 400 CZK
Zbývá k financování: 389 400 CZK
Cena za 1 tunu CO2:1 406,08 CZK/t CO2

Popis projektu


Výsadba 170 stromů a 160 keřů v podobě remízku bude realizována v obci Modrá na pozemku s parcelním číslem 1022, k. ú. Modrá v okrese Uherské Hradiště, Zlínský kraj. Výsadba je situována do míst, kde okolní archeologické nálezy dokazují sídla pradávných národů. Jsou zde četné nálezy kamenných předmětů z doby lovců mamutů, první kovové předměty a keramika z doby bronzové a železné.

Druhová skladba stromů bude velmi pestrá a díky tomu bude možné stromy využít v různých obdobích. Na této lokalitě budou vysazeny následující druhy stromů: javor babyka 25 ks, jeřáb oskeruše 25 ks, jeřáb ptačí 25 ks, moruše 10 ks, hrušeň 10 ks, třešeň ptačí 27 ks, dub zimní 15 ks, lípa srdčitá 15 ks, jabloň 10 ks, kaštanovník setý 8 ks a 160 ks keřů.

Projekt splňuje kritéria protierozních opatření a pomůže ke zvýšení biodiverzity. Realizace proběhne na podzim 2022 a jaře 2023 s pomocí místních obyvatel a pod dohledem odborných pracovníků organizace Sázíme stromy, z. ú.

Investor: Sázíme stromy, z. ú.

Rok realizace: 2022

Doba trvání: 60 let

Poloha: 49° 6' 46.9958"N, 17° 23' 57.2662"E